Erediensten Kornhorn

De wekelijkse erediensten vinden plaats in het kerkgebouw aan de
Provincialeweg 58 in Kornhorn om 9.30 uur en s’middags om 14:00 uur.

Kornhorn
De wijkraad van Kornhorn heeft zich gebogen over het dringende advies van de overheid aan de kerken, om de erediensten vooral digitaal te verzorgen.
De ernstige situatie in Nederland met betrekking tot het Corona virus, heeft hen doen besluiten de diensten vanaf 25 december alleen nog maar digitaal te laten plaatsvinden.
Dit betekent dat u de erediensten thuis live kunt volgen op de gebruikelijke tijden.

Het is een ingrijpend en moeilijk besluit welke in gebed ook aan onze hemelse Vader is voorgelegd, maar de wijkraad heeft gemeend deze te moeten nemen omdat ze de verantwoordelijkheid voor de gemeente en de naaste heeft te dragen.
Dit besluit zal in eerste instantie duren tot D.V. 17 januari 2021, dus de periode gedurende de lockdown.

Wij bidden u Gods onmisbare zegen toe in deze moeilijke tijden. Wij houden tegelijk ook het hoofd gericht op Christus, die de Koning van de kerk is. Hij zal ons ook via de aan ons geschonken middelen de komende zondagen door Zijn Woord laten bemoedigen.

U kunt de diensten  meebeleven onder de knop live uitzending Kornhorn
Of op een later tijdstip vanuit het archief.

Zondag 28 februari
9.30 uur  Leesdienst
14.00 uur  Leesdienst

Zondag 7 maart
9.30 uur    Ds. L. Heres
14.00 uur  Ds. L. Heres

Woensdag 10 maart  Biddag
19.30 uur  Ds. L. Heres

Zondag 14 maart
9.30 uur  Leesdienst
14.00 uur  Ds. L. Heres

Zondag 21 maart
9.30 uur  Leesdienst
14.00 uur  Ds. L. Heres

Zondag 28 maart
9.30 uur  Leesdienst
14.00 uur  Ds. L. Heres

Vrijdag 2 april  Goede Vrijdag
19.30 uur  Leesdienst

Zondag 4 april  1e Paasdag
9.30 uur  Ds. L. Heres
14.00 uur  Leesdienst

Maandag 5 april  2e Paasdag
9.30 uur  Leesdienst

Zondag 11 april
9.30 uur  Leesdienst
14.00 uur  Leesdienst