Erediensten Kornhorn

De wekelijkse erediensten vinden plaats in het kerkgebouw aan de
Provincialeweg 58 in Kornhorn om 9.30 uur en s’middags om 14:00 uur.

Kornhorn
De wijkraad van Kornhorn heeft zich gebogen over het dringende advies van de overheid aan de kerken, om de erediensten vooral digitaal te verzorgen. Maar online erediensten blijven een hulpmiddel en voldoen niet aan de eigenlijke bedoeling van de gezamenlijke dienst aan de Heere. We zien digitale diensten dan ook vooral als een tijdelijke oplossing.

Naast het nemen van verantwoordelijkheid voor de gezondheid van een ieder in de samenleving, ziet de wijkraad toch ruimte om fysieke erediensten te beleggen. Gelet op alle corona maatregelen, kan dit helaas maar met een beperkt aantal mensen. Opgave vooraf is daarom nodig.
Wanneer u een eredienst wilt bijwonen, dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met de koster. (0594-658440)

Wij bidden u Gods onmisbare zegen toe in deze moeilijke tijden. Wij houden tegelijk ook het hoofd gericht op Christus, die de Koning van de kerk is. Hij blijft ons door Zijn Woord bemoedigen.

U kunt de diensten  meebeleven onder de knop live uitzending Kornhorn
Of op een later tijdstip vanuit het archief.

Zondag 10 oktober
9.30 uur    Leesdienst
14.00 uur  Ds. L. Heres

Zondag 17 oktober
9.30 uur   Leesdienst
14.00 uur  Ds. P. Helmus

Zondag 24 oktober
9.30 uur   Leesdienst
14.00 uur  Leesdienst

Zondag 31 oktober
9.30 uur    Leesdienst
14.00 uur  Ds. L. Heres

Woensdag 3 november Dankdag
19.30 uur  Ds. L. Heres

Zondag 7 november
9.30 uur    Leesdienst
14.00 uur  Ds. L. Heres

Zondag 14 november
9.30 uur   Ds. H. Drost
14.00 uur  Ds. P. Helmus

Zondag 21 november
9.30 uur   Ds. L. Heres
14.00 uur  Leesdienst

Zondag 28 november
9.30 uur    Ds. L. Heres  Viering HA
14.00 uur  Ds. L. Heres  Viering HA