Erediensten Kornhorn

De wekelijkse erediensten vinden plaats in het kerkgebouw aan de
Provincialeweg 58 in Kornhorn om 10:00 uur en s’middags om 14:00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de scriba
dhr. R Holtland
tel. 0594-659691/06-52228510

U kunt de erediensten live meekijken en luisteren onder de knop: uitzendingen

Broeders en zusters,

Deze week is duidelijk geworden dat de overheid tot 1 juni alle samenkomsten verbiedt. Daarbij wordt een uitzondering gemaakt voor samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard. Daaronder vallen ook onze erediensten. Voor die samenkomsten geldt een maximaal aantal van 30 personen. De kerkenraad is dankbaar dat de regering er, binnen haar verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid, blijk van geeft de dienst van de kerk wettig te beschermen (vgl. art. 27 van de kerkorde). Ook al is er een begrijpelijke inperking van de mogelijkheden. De kerkenraad vraagt daarvoor ook uw begrip.

Ook al gaat het tegen wezenlijke kenmerken van ons kerk zijn in, toch zullen we in Assen de kerkdiensten helemaal niet door laten gaan. De reden daarvoor is dat de risicogroep zulk een groot deel van de gemeenschap in Assen uitmaakt. De kerkdiensten in Kornhorn zullen alleen onder nog striktere beperkingen doorgang kunnen vinden. 

Tot afgelopen zondag schommelde het aantal aanwezigen in de erediensten rond de 30 personen. Om het maximale aantal personen niet te overschrijden, zien we ons genoodzaakt om de gemeenteleden die nog naar de kerk mogen te verdelen over de beide erediensten. In de ochtenddienst kunnen de gemeenteleden waarvan de achternaam begint met A t/m K aanwezig zijn. In de middagdienst de gemeenteleden waarvan de achternaam begint met L t/m Z. Wanneer het u persoonlijk niet verantwoord lijkt om naar de dienst te komen, maakt u dan vooral gebruik van de mogelijkheid om de erediensten thuis mee te maken.  

De voorwaarden die al eerder met u gecommuniceerd zijn, blijven sowieso gelden: 

Gemeenteleden behorende tot de risicogroep (ouderen en zij met een zwakkere gezondheid) en gemeenteleden met verkoudheidsverschijnselen worden verzocht thuis te blijven.

Ook broeders en zusters die door hun reispatroon of contacten vermoeden dat ze een besmettingsgevaar vormen worden opgeroepen niet naar de eredienst te komen. 

In het kerkgebouw dient tussen personen van verschillende huishoudens de voorgeschreven 1,5 meter minimumafstand aangehouden te worden. Houd ook bij het naar buiten gaan en buiten het kerkgebouw afstand van elkaar!

De gemeenteleden die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken, hebben de mogelijkheid de diensten live mee te maken. Omdat het de afgelopen weken is voorgekomen dat er tijdens het live meekijken met de diensten storingen optraden, zullen de opnames meteen na afloop van de eredienst op de website van de kerk geplaatst worden. Iedereen die thuisblijft kan daarom de diensten ook vanaf 11.30 uur en 15.30 uur zonder storing meemaken. De kerkenraad roept u op om dat te doen om zo te blijven functioneren als gemeente van Assen-Kornhorn in deze uitzonderlijke tijden waarin de Heere ons brengt. 

Met broederlijke groeten,

De kerkenraad

Nieuwe video’s ds. Heres

Onder de knop video’s staan een drietal nieuwe opnames van ds. Heres

Zondag 29 maart
10.00 uur  Ds. L. Heres
14.00 uur  Ds. L. Heres  zondag 46

Zondag 5 april
10.00 uur  Ds. L. Heres
14.00 uur  Beeld en geluid  zondag 47

Vrijdag 10 april  Goede Vrijdag
19.30 uur  Ds. L. Heres

Zondag 12 april  1e Paasdag
10.00 uur  Ds. L. Heres
14.00 uur  Leesdienst

Maandag 13 april 2e Paasdag
10.00 uur  Leesdienst

Zondag 19 april
10.00 uur  Leesdienst
14.00 uur  Ds. L. Heres  zondag 48

Zondag 26 april
10.00 uur  Leesdienst
14.00 uur  Ds. L. Heres  zondag 49