Liturgie Kornhorn

U kunt de diensten live meebeleven onder de knop uitzending

Liturgie voor zondag 26 maart
9.30 uur ds. L. Heres – viering Heilig Avondmaal

Votum
Zegengroet
Antwoordlied                                    Psalm 105: 2,3
Lezing van de wet
Antwoordlied                                    Psalm 16: 1,2
Gebed
Schriftlezing                                       Exodus 24: 4-11; Jeremia 31: 31-34; Marcus 14: 22-26
Lied                                                       Psalm 114: 1,4
Preek 1e en 2e punt                        Marcus 14: 23-24
Amenlied                                            Psalm 105: 5,20,21
Avondmaalsformulier 2e deel
Gereed maken van de tafel
Lied                                                       Psalm 23: 3
Aan tafel
Preek 3e punt
Avondmaalscollecte
Lied                                                       Psalm 16: 3,4,5
Dankzegging formulier
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Slotzang                                              Psalm 116: 5,7,10
Zegen
Jezus stelt het nieuwe verbond in
Daarmee sticht Hij
1      gedachtenis aan Zichzelf
2     gemeenschap met Zichzelf
3     dankbaarheid vanuit Zichzelf

14.00 uur Leesdienst
Zingen                                         Psalm 15: 1, 2, 3
Gebed
Lezen                                           Matheus 5: 17-20; 33-48
Lezen                                           Zondag 36 
Tekst                                            Zondag 37
Zingen                                         Gezang 1: 5
Prediking
Zingen                                         Psalm 119: 40
Zingen (geloofsbelijdenis)       Gezang 4
Gebed
Collecte
Zingen                                         Gezang 40: 1-2
DE EED IS HET AANROEPEN VAN GODS NAAM
Het gaat over de eed
1.in ons persoonlijk leven
2.in ons maatschappelijk leven
3.in ons kerkelijk leven

Liturgie voor zondag 19 maart
9.30 uur ds. L. Heres
Votum
Zegengroet
Antwoordlied                              Psalm 59: 7 (psalm van de week)
Lezing van de wet
Antwoordlied                              Psalm 33: 1, 2
Gebed
Avondmaalsformulier deel 1
Lied                                               Gezang 13: 4, 5
Schriftlezing                                 Marcus 14: 12-25
Lied                                               Gezang 14: 1, 4
Tekstlezing                                   Marcus 14: 18
Preek
Amenlied                                      Psalm 55: 5, 9
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Slotzang                                        Psalm 33: 4, 8
Zegen
Jezus spreekt aan tafel onthullende woorden
die woorden zijn namelijk
            (1. openbaring van Gods raad
            (2. ontmaskering van Judas’ hart
            (3. uiting van Zijn lijden

14.00 uur Leesdienst
Lied                          Psalm 66: 1,6,7
Geloofsbelijdenis
Lied                                        Gezang 30: 1,3
Gebed
Schriftlezing                           Numeri 15: 27-31; Psalm 29; Mattheüs 12: 31-32
Inzameling van de gaven
Middenzang                            Psalm 29: 1,2,4
Tekstlezing                             HC zondag 36
Preek
Amenlied                                Psalm 96: 1,4
Dankgebed
Slotzang                                  Gezang 29: 1,4  
Geef de HEERE de eer van Zijn Naam  
1. de reden van dit gebod
2. de ernst van dit gebod
3. de uitwerking van dit gebod