Liturgie Kornhorn

Erediensten in Kornhorn 

U kunt de diensten  meekijken en luisteren onder de knop  live uitzending Kornhorn

Liturgie voor zondag 20 september
9.30 uur ds. Heres

Zingen                                               Psalm 37: 2
Lezing van de wet
Antwoordlied                                   Psalm 37: 11
Gebed
Eerste Schriftlezing                        1 Samuël 25: 1-18
Lied                                                    Psalm 17: 7
Tweede Schriftlezing                     1 Samuel 25: 27-35; 40-44
Middenzang                                     Psalm 37: 12
Tekstlezing                                       1 Samuël 25: 33
Preek
Amenlied                                          Psalm 72: 1
Dankgebed
Slotzang                                             Psalm 119: 38

14.00 uur Leesdienst Br. Noppers
Zingen                                               Psalm 118 : 1
Gebed
Lezen                                                 Romeinen 4 – 5 : 2
                                                            1 Petrus  1 : 1 – 5
Zingen                                               Psalm 118 : 7 
Tekst                                                 H.C. Zondag 17
Preek
Zingen                                               Gez.21 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen                                               Psalm 21 : 3
Gebed
Collecte
Zingen                                                Psalm 16 : 3

Liturgie voor zondag 13 september
9.30 ds. Heres
Votum
Zegengroet
Antwoordlied                                   Psalm 139: 7
Lezing van de wet
Antwoordlied                                   Psalm 25: 7
Openbare geloofsbelijdenis
Lied                                                    Psalm 139: 1
Gebed
Schriftlezing                                      1 Samuël 26
Middenzang                                      Psalm 54: 1(,3)
Tekstlezing                                        1 Samuël 26: 24
Preek
Amenlied                                           Psalm 18: 15
Dankgebed
Slotzang                                              Psalm 37: 16
Zegen

14.00 uur Leesdienst br. Werkman
Zingen                     Ps. 84: 1
Gebed
Lezen                       Romeinen 6: 1-14
Zingen                     Psalm 69: 10
Verkondiging
Zingen                     Ps. 2: 2
Geloofsbelijdenis
Zingen                     Psalm 73: 9
Dankgebed
Zingen                     Gezang 14: 1
Bidden om de zegen

Liturgie voor zondag 6 september
9.30 uur ds. Heres
Antwoordlied                          Psalm 18: 1
Lezing van de wet
Antwoordlied                          Psalm 75: 4
Gebed
Eerste Schriftlezing                1 Samuël 1: 1-20
Lied                                           Psalm 75: 6
Tweede Schriftlezing             Lukas 1: 46-55
Middenzang                            Gezang 7: 3
Tekstlezing                              1 Samuël 2: 1-10
Preek
Amenlied                                 Psalm 113: 3
Dankgebed
Slotzang                                   Psalm 18: 8

14.00 uur beeld en geluid br. Alons
Zingen                            Psalm 6: 1 
Gebed 
Schriftlezing                  Jesaja 50:4-11
Zingen                            Psalm 102:4 
Lezen                              Johannes 19:1-16
Zingen                            Psalm 85:1
Tekst                               Zondag 15
Verkondiging van het evangelie 
Zingen                            Gezang 14: 1 
Dankgebed 
Zingen                           Gezang 14: 4 

Liturgie voor zondag 30 augustus
9.30 uur  Leesdienst
Zingen                            Psalm 27: 3
Wetslezing
Zingen                            Psalm 27: 6
Gebed
Lezen                             1 Johannes 1: 1 – 4
Zingen                            Psalm 30: 1
Lezen                             1 Johannes 1: 5 – 2: 2
Zingen                            Psalm 32: 1
Lezen                             1 Johannes 2: 3 – 11
Zingen                            Psalm 119: 4
Tekst                              2 Johannes: 6
Preek
Zingen                           Gezang 38: 9
Gebed
Zingen                            Psalm 133: 3

14.00 uur  Ds. L. Heres
Zingen                             Gezang 8: 1
Gebed
Schriftlezing                  Mattheüs 1
Lied                                 Psalm 130: 4
Tekstlezing                    HC zondag 14
Preek
Amenlied                        Psalm 79: 3
Geloofsbelijdenis
Lied                                  Gezang 12: 3,4
Dankgebed
Slotzang                          Psalm 103: 3

Liturgie voor zondag 23 augustus
9.30 uur Leesdienst  br. vd Meulen
zingen               Gezang 18
zingen              Psalm 125: 1
Lezen:              Openbaringen 14: 1-13
Zingen              Psalm 15: 1
Tekst:               Openbaring 14: 1-5
Zingen              Psalm 33: 1
Zingen              Psalm 87: 5

14.00 uur ds. Heres
Zingen                     Psalm 149: 1
Geloofsbelijdenis
Lied                         Gezang 30: 4
Gebed
Schriftlezing          Johannes 1: 1-18
Middenzang          Psalm 29: 4
Tekstlezing            HC zondag 13
Preek
Amenlied               Psalm 103: 5
Dankgebed
Slotzang                 Gezang 17: 3

Liturgie voor zondag 16 augustus
9.30 uur Leesdienst  br. Postma
Psalm 118:9
Psalm 119:65
Psalm 119:66
Gezang 14:4
Psalm 133:1
Lezen 1 Petrus 2
Tekst Zondag 12

14.00 uur ds. de Jager
Votum en zegegroet.
Zingen                       Psalm 9: 1
Gebed
Schriftlezingen        1 Sam.21: 11-16; Psalm 56; Jes. 6- 9; Openb.21: 3 – 5
Zingen                       Psalm 9: 7
Tekst                          Psalm 56: 9, 10
Woordbediening
Zingen                       Psalm 56: 3
Belijdenis van geloof
Zingen                       Psalm 146: 3
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotzang                   Gezang 28: 3