Liturgie Kornhorn

U kunt de diensten live meebeleven onder de knop uitzending

9.30 uur Leesdienst
Zingen                                Psalm 60: 5 (lied van de week)
Votum
Groet
Zingen                                Psalm 57: 2, 5, 6
De tien woorden van het verbond
Zingen                                Psalm 96: 1, 3, 4
Lezen                                  Matt. 25: 1-13
Gebed
Collecte
Zingen                                Psalm 3: 2, 3
Tekst                                   Matt. 25:1
Verkondiging
Zingen                                Psalm 40: 2, 3, 7
Gebed
Zingen                                Psalm 147: 3, 4, 7
Zegen
Wat meisjes leren over het christelijke leven hier op aarde
1. de verwachting
2. de wijsheid
3. de scheiding

14.00 uur ds. L. Heres
Votum
Zegengroet
Antwoordlied                          Psalm 45: 1,4
Gebed
Schriftlezing                            Jesaja 11: 1-10; 40: 12-18; 42: 1-7; 44: 1-6
Lied                                          Psalm 33: 5,6,8
Tekstlezing                              HC zondag 8
Preek
Amenlied                                Gezang 30: 2,3
Geloofsbelijdenis
Lied                                          Psalm 105: 1,2,3
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Slotzang                                  Gezang 27: 6,9
Zegen
Het thema en de punten van de preek:
God maakt zichzelf aan ons bekend als Vader, Zoon en Geest
            (1. om ons te bemoedigen
            (2. om ons geloofskennis te geven
            (3. om ons tot aanbidding te brengen

Liturgie voor zondag 10 september
9.30 uur ds. A. de Jager
Zingen                    Ps. 56: 4 (psalm van de week)
Zegengroet
Zingen                    Ps. 119: 1, 2                               

Verbondswoorden
Zingen                    Ps. 143: 2, 3, 8
Gebed
Schriftlezingen       Ps.119:1-8;  Rom. 8: 12-39
Zingen                    Ps. 119: 41, 44
Tekst                       Ps. 119: 5a                                                                             

Woordverkondiging
Amenlied                Ps. 119: 65, 66
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotzang                  Gezang 41
Zegen
De klacht van de kinderen van God.
1.    zoals ze die van nature kennen.
2.    zoals ze die van de Geest leren.

14.00 uur – beeld en geluid
Vrede/Zegengroet
Zingen                          Psalm 61: 2, 3
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing                 Mattheus 16: 13-28
Zingen                          Psalm 19: 1, 4
Tekst                             Zondag 7
Verkondiging van het evangelie
Zingen                          Psalm 27: 6, 7
Geloofsbelijdenis
Zingen                          Gez. 37
Dankgebed
Collecte
Zingen                          Psalm 56: 3, 4
Zegen
GELOVEN  IS VERTROUWEN
1.            Vertrouwen op het Woord van God
2.            Vertrouwen op God zelf