Liturgie Kornhorn

U kunt de diensten live meebeleven onder de knop uitzending

Liturgie voor zondag 11 december
9.30 uur ds. L. Heres Viering Heilig Avondmaal
Lied                           Psalm 115: 6 (lied van de week)
Lezing van de wet
Antwoordlied                                   Psalm 19: 1,3,4  

Gebed
Schriftlezing                                       2 Korinthe 5: 17-21
Lied                                                       Psalm 32: 1,5
Preek 1e en 2e punt                       2 Korinthe 5: 21
Amenlied                                           Psalm 8: 1,3,6
Avondmaalsformulier 2e deel
Lied                                                       Gezang 2: 3
Gebed + geloofsbelijdenis
Gereed maken van de tafel
Lied                                                       Gezang 17: 1,2,3
Aan tafel
Preek 3e punt
Lied                                                       Gezang 17: 4,5
Dankzegging formulier
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Slotzang                                              Psalm 45: 1,4
Hoe de Schepper de zonde heeft weggedaan
(1.    schokkend
(2.    scheppend
(3.    schenkend

14.00 uur beeld en geluid
Zingen                                               Psalm 15: 1, 2
Gebed
Lezen                                                Jesaja 24: 1-13 en Jesaja 26: 1-8
Zingen                                              Psalm 34: 8
Tekst                                                 HC 23
Preek
Zingen                                              Psalm 106: 22
Geloofsbelijdenis
Zingen                                              Psalm 140: 10
Gebed
Collecte
Zingen                                              Psalm 84: 5, 6

Liturgie voor zondag 4 december
9.30 uur ds. L. Heres
Zingen                           Psalm 43: 3,4
Lezing van de wet
Antwoordlied               Psalm 112: 1,3 (vers 3 psalm van de week)
Gebed
Avondmaalsformulier deel 1
Lied                                               Psalm 43: 5
Schriftlezing                                2 Korinthe 5: 11-21
Lied                                               Psalm 103: 1,2,3
Tekstlezing                                   2 Korinthe 5: 17
Preek
Amenlied                                      Gezang 22: 1,2,3
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Slotzang                                        Psalm 149: 1
Let goed op de nieuwe werkelijkheid die God gegeven heeft
die nieuwe werkelijkheid
            (1. is in Christus
            (2. is Gods schepping
            (3. vraagt onze aandacht

14.00 uur – beeld en geluid
Zingen                                           Psalm 68: 2, 7
Gebed
Lezen:                                            2 Kor. 1: 1 – 14
Zingen                                           Psalm 115: 6 – 8
Tekst                                              HC 22
Preek
Zingen:                                          Psalm 73: 9, 10
Geloofsbelijdenis
Zingen:                                          Psalm 118: 6, 10
Gebed
Collecte
Zingen:                                          Psalm 68: 8
Het Evangelie van de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze druk.
1. hier in ons leven
2. straks bij ons sterven en daarna bij de wederkomst