Liturgie Kornhorn

Erediensten in Kornhorn 

U kunt de diensten  meekijken en luisteren onder de knop  live uitzending Kornhorn

Liturgie voor zondag 29 november
9.30 uur  Ds. L. Heres  

Zingen                         Ps. 84 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen                         Ps. 24 : 5
Gebed
Lezen                          Haggaï 2 : 2 – 20; Openbaring 21 : 22 – 27
Zingen                         Ps. 48 : 3
Tekst                           Haggaï 2 : 10
Preek
Zingen                         Ps. 84 : 4
Gebed
Zingen                         Ps. 85 : 3

Het thema en punten van de preek:
Zie uit naar de vrede van de almachtige God
(1.    vanwege wie Hij is
(2.    vanwege waar Hij woont
(3.    vanwege wat Hij geeft

14.00 uur beeld en geluid br. Noppers
Zingen:                        Psalm 22:4
Gebed
Lezen:                          Exodus 17:8-16 
Lezen:                          Deuteronomium 25:17-19
Zingen:                         Psalm 64:1
Lezen:                          1 Petrus 3:18-22
Tekst:                           Zondag 27
Preek
Zingen:                        Psalm 20:3
Geloofsbelijdenis
Zingen:                        Psalm 21:7
Dankgebed en voorbede
Zingen:                        Gezang 34:1

Thema en verdeling
De (kinder)doop laat zien wie de HERE is!
1. Hij heeft een volk beneden, dat
2. Hij zegent van omhoog

Liturgie voor woensdag 24 november
19.30 uur Ds. L. Heres
Votum
Zegengroet
Antwoordlied                                  Psalm 86: 1,3,4
Gebed
Schriftlezing                                    Openbaring 5: 1-9; 15:1-8
Lied                                                   Psalm 145: 1,2
Tekstlezing                                       Openbaring 15: 3-4
Preek
Amenlied                                         Psalm 22: 2,13
Geloofsbelijdenis
Lied                                                   Psalm 98: 1,4
Dankgebed
Slotzang                                           Psalm 99: 1,28
Zegen

Het thema en de punten van de preek:
Vanuit de crisis uitzien naar de lofzang
(1.    de aanleiding voor die lofzang
(2.    de bestemming van die lofzang
(3.    de reden voor die lofzang

Liturgie voor zondag 22 november
9.30 uur kandidaat P. Helmus
Zingen                             Psalm 61:3
Lezing van de tien woorden
Zingen                             Psalm 78:1
Gebed 
Schriftlezing                   2 Kronieken 28:1-16; Luk.10:25-37.
Zingen                             Psalm 76:3,4 
Tekstlezing                     2 Kron. 28:9-15
Preek: “Gods barmhartigheid werkt krachtig door Zijn woord.”
Zingen                            Psalm 103:3
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen                           Gezang 8:2

Thema en verdeling:
In Odeds optreden werkt Gods barmhartigheid door Zijn Woord
De boodschapper van dat woord
De inhoud van dat woord
De uitwerking van dat woord

14.00 uur Leesdienst br. Postma
Zingen                              Psalm 19:1
Schriftlezing                    Ezechiël 36:16-36
                                          Titus 2:11-3:11
Zingen                              Psalm 111:1
Tekst                                 HC Zondag 26
Zingen                              Psalm 86:4
Zingen                              Psalm 29:5
Zingen                              Psalm 103:7

Thema en verdeling
DE HEILIGE DOOP ALS ZEGEL VAN DE BELOFTE
1. Het karakter van die doop
2. De inhoud van die doop