Liturgie Kornhorn

U kunt de diensten live meebeleven onder de knop uitzending 

Liturgie voor zondag 28 februari
9.30 uur Leesdienst br. Werkman
Ps. 92 : 1
Wet
Ps. 33 : 5 en 8
Genesis 16 : 1 – 16
Ps. 27 : 5 en 7
Tekst: Genesis 16 : 13
Preek
Ps. 18 : 2, 3 en 5
Gez. 34 : 1, 2 en 4
Thema: God ziet
1. Wie Hij zoekt
2. Hoe Hij vindt    

14.00 uur Beeld en geluid
Ps. 119 : 34, 64 en 65
Lezen: 6e gebod; 1 Johannes 3 : 11 – 24
Ps. 139 : 6, 8 en 9
Tekst: zondag 40 HC
Preek
Ps. 36 : 1, 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Ps. 5 : 4, 5, 9 en 10
Ps. 133 : 1, 2 en 3
Thema: De betekenis van het 6e gebod vanuit het vergezicht op leven en dood         

Liturgie voor zondag 21 februari
9.30 uur Leesdienst br. Postma
Ps. 45 : 1
Ps. 34 : 5
Jakobus 3 : 1 – 12; 4 : 1 – 12
Ps. 31 : 1
Tekst: Jakobus 5 : 14 – 20
Preek
Ps. 38 : 5
Ps. 34 : 8
Hoe het geloof in Gods eenheid, Gods trouw, aan ons gebed de kracht verleent van de enige troost in leven en in sterven.
Dat blijkt in concrete gevallen
1. van ziekte
2. van zonde
3. van afdwaling

14.00 uur Ds. L. Heres
Ps. 25 : 2
Deuteronomium 6 : 1 – 9, 20 – 25; Spreuken 4 : 1 – 15
Gez. 1 : 7
Tekst: zondag 39 HC
Preek
Gez. 38 : 7
Geloofsbelijdenis
Ps. 25 : 6
Gez. 38 : 6
De HEERE leert ons hoe we de weg van het leven moeten lopen
            (1. dat begint in het gezin
            (2. dat werkt door in het hele leven 

Liturgie voor zondag 14 februari
9.30 uur Leesdienst br. Noppers
Psalm   85: 4
Wet
Ps. 62 : 3, 4, 5 en 6 
Gebed
Deuteronomium 20 : 10 – 20
Ps. 68 : 1 en 3
Zefanja 1 : 1 – 13
Zefanja 1 : 7
Preek
Gezang 16
Gebed
Ps. 68 : 8 en 13

Thema en verdeling: Gods oordeel komt eraan!
 1. zijn toorn
2. zijn liefde

14.00 uur Ds. L. Heres
Ps. 122 : 1
Geloofsbelijdenis
Ps. 16 : 3
Jesaja 58 : 1 – 14; Marcus 2 : 23 – 3 : 6
Gebed
Ps. 146 : 5
Zondag 38 HC
Preek
Ps. 92 : 1
Gebed
Ps. 92 : 2

Een gebod om in Gods vrijheid te leven
(1. Het ontvangen van die vrijheid
(2. De vervulling van die vrijheid            
(3. Het beleven van die vrijheid