Liturgie Kornhorn

Erediensten in Kornhorn 

U kunt de diensten  meekijken en luisteren onder de knop  live uitzending Kornhorn

Liturgie voor zondag 5 juli 
9.30 uur  Ds. L. Heres 
       
Zingen        Ps. 80 : 1
Wet
Zingen        Ps. 23 : 1
Gebed
Lezen         Hebreeën 13
Zingen        Ps. 78 : 20
Tekst           Hebreeën 13 : 20 – 21
Preek
Zingen        Ps. 24 : 3
Bevestiging ambtsdragers
Zingen         Ps. 134 : 3
Gebed
Zingen         Ps. 40 : 3

14.00 uur  Leesdienst
Zingen        Ps. 25 : 4
Gebed
Lezen          Johannes 1 : 29 – 34; Openbaring 5
Zingen         Ps. 36 : 2
Tekst           HC zondag 6
Preek
Zingen         Ps. 95 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen         Ps. 84 : 6
Gebed
Zingen          Ps. 66 : 5