Liturgie Kornhorn

U kunt de diensten live meebeleven onder de knop uitzending

Liturgie voor zondag 25 juli
9.30 uur ds. L. Heres
Zingen                                 Psalm 89: 7 (psalm van de week)
Lezing van de wet
Antwoordlied                          Psalm 43: 3,4
Gebed
Schriftlezing                           Leviticus 23: 39-44; Openbaring 7: 1-17
Lied                                          Psalm 68: 2,10
Tekstlezing                             Openbaring 7: 9-10
Preek
Amenlied                                 Psalm 118: 7,9
Dankgebed
Slotzang                                  Gezang 25: 1,2,3
Het evangelie van het Loofhuttenfeest
(1.    De vervulling van dat evangelie
(2.    De overwinning in dat evangelie

14.00 uur beeld en geluid
Zingen                                               Psalm 25: 7
Gebed
Lezen                                                 Genesis 6
Zingen                                               Psalm 36: 1, 2
Tekst                                                  HC Zondag 7
Preek
Zingen                                               Gezang 36: 2
Geloofsbelijdenis
Zingen                                               Gezang 36: 3
Gebed
Zingen                                               Psalm 27: 7
Door geloof werd Noach gered
Het gaat in geloof er om
1. Gods Woord te gehoorzamen
2. Gods liefde te vertrouwen

Liturgie 18 juli
9.30 uur ds. A. de Jager
Zingen                        Psalm 2: 1, 2
Verbondswoorden
Zingen                        Psalm 2: 3, 4
Gebed
Schriftlezing              Handelingen 1: 15-26; 2 Petrus 1: 12-21
Zingen                        Psalm 109: 1, 14
Tekst                           Handelingen 1: 15-22
Preek
Amenlied                  Psalm 48: 4
Gebed
Collecte
Slotzang                    Gezang 31: 1, 2, 3
Petrus eerste, dus kerk funderende, preek.
1. van Christus
2. uit het Woord
3. m.h.o. op de kerk dus

14.00 uur beeld en geluid
Zingen                  Psalm 5: 1, 2 en 6
Gebed
Lezen                    Richteren 13: 1-5; 15: 9-19
Zingen                  Psalm 18: 11 en 14
Lezen                    Richteren 16: 4-9 en 16-31
Tekst                     Zondag 6 HC
Preek
Zingen                  Psalm 5: 9 en 10
Geloofsbelijdenis
Zingen                  Psalm 7: 7
Dankgebed
Zingen                  Psalm 18: 15
Weet, bij Wie er verlossing is!
1. niet bij een zondig mens, die zwak is
2. wel bij een Middelaar, die sterk is