Liturgieën

Erediensten in Kornhorn  (zie ook onder actueel nieuws)
Op zondag 20 januari a.s. vonden er voor het laatst erediensten plaats in Boerakker aan de Hoofdweg 70.

Vanwege de aankoop van het kerkgebouw te Kornhorn vinden vanaf 27 januari 2019 de wekelijkse erediensten plaats in het gebouw aan de Provincialeweg 58 in Kornhorn om 10:00 uur en middags om 14:00 uur.

U kunt de diensten rechtstreeks  meekijken en luisteren onder de knop  live uitzending.

Liturgie voor zondag 26 januari
10.00 uur
Ps. 145 : 1 en 2
Wet
Ps. 119 : 5
Gebed
Exodus 13 : 11 – 16; Lukas 17 : 11 – 19
Ps. 119 : 12
Lukas 2 : 21 – 24 (Tekst)
Preek
Gez. 7 : 5 en 6
Gebed
Collecte
Gez. 35

14.00 uur
Ps. 8 : 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Ps. 57 : 2, 5 en 6
Jes. 45 : 1 – 8, 22 – 25; 1 Kor. 4 : 1 – 5
Gebed
Collecte
Ps. 139 : 1 en 2
Zondag 37 HC
Preek
Ps. 141 : 1, 3 en 6
Gebed
Ps. 139 : 9 en 11