Liturgieën

Erediensten in Kornhorn  (zie ook onder actueel nieuws)
Op zondag 20 januari a.s. vinden er voor het laatst erediensten plaats in Boerakker aan de Hoofdweg 70.

Vanwege de aankoop van het kerkgebouw te Kornhorn zullen vanaf 27 januari 2019 de wekelijkse erediensten plaatsvinden in het gebouw aan de Provincialeweg 58 in Kornhorn om 10:00 uur en middags om 14:00 uur.

U kunt de diensten rechtstreeks  meekijken en luisteren onder de knop  live uitzending.

Liturgie voor zondag 30 juni 10:00 uur  Leesdienst br. A. Postma
Zingen                        Ps. 119:63,64
Wet
Zingen                        Ps. 34:5,6
Gebed
Schriftlezing:             Spreuken 2:10-3:8                                 
                                     Mattheus 7:24-29
Zingen                        Ps. 94:4-7
Tekst                           Spreuken 3:5-8
Preek                          van ds. Visser
Zingen                        Ps. 49:1,3,5
Dankgebed
Collecte
Zingen                        Gezang 27:4,5,

 14.00 uur  Opname ds. A. Bas
Zingen                         Ps. 139 : 1 en 2          
Gebed
Lezen                          Psalm 86 : 1 – 7
Zingen                        Ps. 86 : 3, 4 en 5                                           
Tekst                           zondag 7
Preek                          van ds. Bas
Zingen                        Ps. 9 : 7 en 8
Geloofsbelijdenis
Zingen                        Gez. 17 : 4 en 5
Gebed
Collecte
Zingen                         Ps. 18 : 14 en 15

Liturgie  voor zondag 23 juni
10.00 uur  Viering HA ds. Hoogendoorn
Zingen                        Ps. 147:1
Wet
Zingen                        Ps. 147:7
HA-formulier
Zingen                        Ps. 116:1,7
   Tafel:                       Schriftlez.: Jes 61
                                    Gez. 32:1,2
Zingen                        Gez. 28:2,3,4
Tekst                           Hand. 2:41-47
Preek
Zingen                        Ps. 133:1,3
Collecte
Zingen                        Ps. 72:9,10                              

14.00 uur  Opname ds. A. Bas
Zingen                         Gez. 36 : 2 en 3         
Gebed
Lezen                          1 Petrus 1 : 3 – 12
Zingen                        Ps. 66 : 3 en 4                                   
Tekst                           zondag 6
Preek                          van ds. Bas
Zingen                        Gez. 31 : 1, 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen                        Ps. 51 : 6 en 7
Gebed
Collecte
Zingen                         Ps. 67 : 1, 2 en 3

Liturgie  voor zondag 16 juni
10.00 uur  Leesdienst br. G. Werkman
Zingen                        Ps. 36 : 2
Wet
Zingen                        Ps. 36 : 1 en 3
Gebed
Lezen                          Genesis 1 : 1 – 19
Zingen                        Ps. 74 : 9, 10 en 11
Lezen                          2 Kor. 4 : 1 – 6
Zingen                        Ps. 74 : 13 en 14
Tekst                           Genesis 1 : 3
Preek
Zingen                        Ps. 136 : 3, 6, 7, 8, 20 en 21
Gebed
Collecte
Zingen                        Ps. 119 : 5, 12 en 40

14.00 uur  Opname ds. A. Bas
Zingen                        Ps. 63 : 2 en 3
Gebed            
Lezen                          Hebr. 10 : 1 – 18
Zingen                        Ps. 40 : 3 en 4
Tekst                           zondag 5
Preek                         
Zingen                        Gez. 16
Geloofsbelijdenis
Zingen                        Ps. 40 : 2
Gebed
Collecte
Zingen                        Ps. 66 : 6