Liturgieën

Liturgie voor zondag 19 augustus

( I.v.m. technische problemen kan er tijdens de live-uitzendingen een storing optreden. Dit wordt z.s.m. verholpen)

10.00 uur  Voorganger ds. A de Jager
Zingen                        Ps. 55 : 1
Wet
Zingen                        Ps. 55 : 2, 8 en 9
Gebed
Lezen                          2 Sam. 15 : 7 – 14; 2 Sam. 16 : 15 – 17 : 4;  Psalm 55; 1 Petrus 5 : 1 – 11
Zingen                        Ps. 55 : 7 en 10
Tekst                           Psalm 55 : 7 en 23
Preek
Zingen                        Ps. 57 : 1, 2, 5 en 6
Gebed
Collecte
Zingen                        Ps. 9 : 1, 2, 6 en 7

14.00 uur  Opname ds. R v d Wolf
Zingen                        Ps. 84 : 1
Gebed
Lezen                          Romeinen 6 : 1 – 14
Zingen                        Ps. 22 : 12 en 14
Tekst                           zondag 16
Preek
Zingen                        Ps. 73 : 9
Geloofsbelijdenis
Zingen                        Gez. 14 : 1
Gebed
Collecte
Zingen                        Ps. 103 : 9

Liturgie voor zondag 12 augustus
10.00 uur  Leesdienst
Lezen:                             Markus 4: 35-41
Tekst:                             Jona 1:1-16
Zingen                            Ps. 135: 3,11 en 12
Na de wet:                     Ps. 103: 1,3 en 4
Na  Schriftlezing          Ps. 107: 8,9,10,13
Na preek:                       Ps. 139: 3,4,11
Slotzang (na collecte): Ps. 96: 2,5 en8

 14.00 uur  Opname ds. v d Wolf
Zingen                        Ps. 51 : 3 en 4
Gebed
Lezen                          Jesaja 52 : 13 – 53 : 12
Zingen                        Ps. 22 : 4 en 9
Tekst                           zondag 15
Preek
Zingen                        Gez. 36 : 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen                        Ps. 42 : 1 en 3
Collecte
Zingen                        Ps. 118 : 8 en 9