Welkom op de website!

Wees mij tot een rots om daarin te wonen,
om voortdurend daarin te gaan.
U hebt bevel gegeven om mij te verlossen,
want u bent mijn rots en mijn burcht!
(Psalm 71 : 3)

Welkom!
Op deze pagina stellen wij ons als Gereformeerde Kerk Assen (De vaste Rots) graag aan u voor.

Gereformeerde Kerk: we zijn kerk van de Here Christus, kerk in de wereld van vandaag, vergaderd door de Here God, die de kerk door de eeuwen heen bewaarde bij Zijn Woord, de Bijbel. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen, in het ene ware geloof in de Drie-enige God: God, de Schepper van hemel en aarde, Jezus Christus, Zijn Zoon, die ons verlost van onze zonden en de Heilige Geest die het geloof in ons werkt.

De Gereformeerde Kerk Assen weet zich in alles gebonden aan de Bijbel, Gods eigen Woord. De gereformeerde belijdenisgeschriften geven hiervan een samenvatting. Daarin belijden we de leer van de kerk. De Gereformeerde Kerkorde is het uitgangspunt voor al ons kerkelijk handelen en het samenleven van en in de kerken.

Wij zoeken bij dit alles de eenheid met alle ware gelovigen die de Here Jezus Christus waarlijk liefhebben en gehoorzaam aan Gods Woord Hem willen volgen.

De leden van de gemeente komen uit de drie noordelijke provincies.
Vanaf 5 oktober 2014 worden er naast Assen ook erediensten belegd in Kornhorn en vanaf januari 2023 ook in Leeuwarden.
De Gereformeerde Kerk van Assen maakt, sinds 20 maart 2011,  deel uit van het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), samen met  andere gemeenten, die eveneens – vaak na een lange periode van verontrusting, appèl en bezwaar – niet langer in de GKv konden blijven, vanwege de koers die deze kerken zijn gegaan. Deze kerken van het nieuwe kerkverband willen leven vanuit de gereformeerde overtuiging, in gehoorzaamheid aan het Woord van God, gebaseerd op de Bijbel, de gereformeerde belijdenissen en de gereformeerde kerkorde.

Van het verband van de  Gereformeerde Kerken Nederland maken de volgende gemeenten deel uit:

Geref. Kerk Amersfoort
Geref. Kerk Apeldoorn
Geref. Kerk Assen
Geref. Kerk Ede
Geref. Kerk Kampen
Geref. Kerk Kornhorn/Leeuwarden
Geref. Kerk Hardenberg
Geref. Kerk Zwijndrecht
Geref.  Kerk Goes
Geref. kerk Zwolle
Geref. Kerk Dalfsen
Geref. Kerk Enschede
Geref. Kerk Regio Zuidoost Groningen
Geref. Kerk Harderwijk
Geref. Kerk Den Helder
Geref. Kerk Zuidhorn
Geref. Kerk ’s Hertogenbosch

Binnen de Gereformeerde Kerken Nederland zijn negen predikanten in actieve dienst:
ds. P. Helmus (Zuidhorn/Groningen), ds. L. Heres (Assen/Kornhorn)  , ds. J.R. Visser (Ede) ds. R. van der Wolf (Hardenberg e.o.)  dr. A Bas (Dalfsen/Kampen) ds. R. Douma (Enschede) ds. A. Jongeneel (Zwijndrecht) ds. C. van Dijk (Zwolle) en ds. H.J. Visser
Emerituspredikanten : ds. F.J. Bijzet, ds. A. H. Driest, ds. H. Drost, ds. A Geelhoed,
ds. E Hoogendoorn, ds. A de Jager, prof. dr. F. van der Pol en ds. E. Woudt

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Welkom op de website!