Liturgie Assen

Liturgie voor zondag  5 juli
10.00 uur Leesdienst br. H. v d Vinne
Zingen                         Ps. 100 :1
Wet
Zingen                         Ps.119 : 7
Gebed
Lezen                           Exodus 32 : 1 – 16
Zingen                        Gez. 36 : 1               
Lezen                          Exodus 32 : 30 – 34; 33 : 12 – 17
Zingen                        Gez. 36 : 2
Tekst                            HC zondag 6
Preek                           van ds. L. Heres
Zingen                         Ps. 40 : 3
Dankgebed
Zingen                        Ps. 90 : 5

14.30 uur  Ds. L. Heres
Zingen                        Ps. 100 : 3
Geloofsbelijdenis
Zingen                        Ps. 8 : 2
Gebed
Lezen                          Leviticus 16 : 11-17; Hebr. 9 : 1-10
Zingen                        Ps. 24 : 2
Lezen                          Hebreeën 9 : 11-14; 22-26
Zingen                        Ps. 49 : 5
Tekst                           Leviticus 16 : 15-16
Preek
Zingen                        Ps. 51 : 6
Gebed
Zingen                        Ps. 118 : 2