Liturgie Assen

U kunt de diensten live meebeleven onder de knop uitzending

Liturgie voor zondag 28 februari
10.00 uur Ds. A. de Jager
Ps. 92 : 1 (psalm van de week)
Ps. 118 : 8 en 9
Wet
Ps. 38 : 5 en 9
Markus 14 : 66 – 72 (tekst)
Markus 14 : 26 – 31
Ps. 38 : 6, 7 en 8
Preek
Ps.118 : 7
Gez. 15 : 1 en 2
Christus lijden in Petrus verloochening
We zien: 1. Hoe die verloochening vorm krijgt
2. Hoe die verloochening doel treft

14.30 uur Ds. J. R. Visser
Ps. 5 : 2, 4 en 5
Matth. 5 : 21 – 26; 43 – 48. Hebreeën 12 : 14 – 24
Ps. 141 : 2, 3 en 4
Tekst: zondag 40 HC
Preek
Ps. 139 : 7 en 8
Geloofsbelijdenis
Gez. 35 : 1 en 3
De HERE leert ons om onze naaste lief te hebben
1. Met hart
2. Met mond
3. Met handen

Liturgie voor zondag 21 februari
10.00 uur Ds. L. Heres
Ps. 45 : 1 (psalm van de week)
Wet
Gez. 17 : 1, 2 en 3
Gebed
Mattheüs 26 : 57 – 68
Ps. 31 : 1 en 8
Tekst: Mattheüs 26 : 65 – 66
Preek
Ps. 57 : 2 en 6
Gebed
Ps.118 : 7 en 8

Jezus moet sterven omdat Hij de Zoon van God is
(1.    terwijl Hij de Rechter is
(2.    terwijl Hij de Hogepriester is
(3.    terwijl Hij de Getuige is

14.30 uur Leesdienst
Ps. 87 : 1, 2 en 3
Gebed
Deuteronomium 6 : 1 – 9; Efeze 6 : 1 – 9
Ps. 78 : 1 en 2
Tekst: zondag 39 HC
Preek
Ps. 147 : 4 en 5
Geloofsbelijdenis
Ps. 148 : 4 en 5
Gebed
Gez. 35

Samen als ouders en kinderen de Here dienen
1. In vrees voor de Here
2. Met huisgodsdienst

Liturgie voor zondag 14 februari
10.00 uur Ds. L. Heres
Ps. 85 : 3 en 4
Wet
Ps. 34 : 7 en 8
Gebed
Mattheüs 11
Gez. 31 : 2 en 3
Mattheüs 11 : 11 – 12
Preek
Ps. 27 : 2 en 7
Gebed
Ps. 138 : 3 en 4

De kracht van het koninkrijk der hemelen wordt in zwakheid volbracht
(1.    een krachtige voorbereiding
(2.    een ogenschijnlijk zwakke uitvoering
(3.    een krachtige tegenreactie

14.30 uur Leesdienst br. H. Vleesenbeek
Ps. 135 : 1 en 2
Gebed
Psalm 92
Ps. 92 : 1, 2 en 3
Zondag 38 HC
Preek
Gez. 1 : 1, 6 en 13
Geloofsbelijdenis
Gez. 30 : 3
Gebed
Ps. 43 : 3 en 4

Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt
1. Gedurende 6 dagen van de week zult u werken. Dat eerst!
2. Eén dag in de week mag u rusten van uw dagelijks werk. Dat ­volgt!
3. Al de dagen van uw leven mag u de eeuwige sabbat begin­nen. Daar gaat het tenslotte om!

Of,    kort samengevat:
1. 6 dagen om te werken
2. 1 dag voor de ere­dienst
3. elke dag sabbat