Liturgie Assen

U kunt de diensten live meebeleven onder de knop uitzending

Liturgie voor zondag 25 juli
10.00 uur  Leesdienst

Na votum/ zegengroet           Ps. 140 : 1, 4 en 10
Wet
Zingen                                    Ps. 145 : 5
Gebed
Lezen                                      1 Koningen 19 : 1 – 18
Zingen                                    Ps. 80 : 1, 5, 8, 9 en 10
Tekst                                       1 Koningen 19 : 4 b
Preek
Zingen                                    Gez. 34 : 2, 3 en 4
Gebed
Zingen                                    Ps. 89 : 1 en 7 (vers 7 is psalm v.d week)
Thema van de preek:
God leert Zijn profeet te strijden ná de overwinning.
1.Wat je zwak maakt in die strijd.
2.Wat je kracht geeft bij die strijd.

14.30 uur  Ds. L. Heres
Zingen                         Ps. 95 : 2 en 3            
Gebed
Lezen                          Efeziërs 3 : 11 – 21
Zingen                         Ps. 119 : 10, 12 en 49
Tekst                           zondag 7 HC
Preek
Zingen                         Ps. 42 : 3, 5 en 7
Geloofsbelijdenis
Zingen                         Ps. 27 : 3 en 7
Gebed
Zingen                         Ps. 89 : 1
Waar geloof richt zich op Gods genade alleen 
            (1. door kennis van Gods Woord
            (2. door vertrouwen op Gods kracht
            (3. door geloof in Gods werking

Liturgie voor zondag 18 juli
10.00 uur  Leesdienst

Lied van de week        Gez. 1 : 13   
Zingen                         Ps. 121 : 1 en 2
Wet
Zingen                         Ps. 37 : 2
Gebed
Lezen                          Jeremia 1
Zingen                         Ps. 25 : 5
Tekst                           Jeremia 1 : 12b
Preek
Zingen                         Gez. 32 : 3 en 4
Gebed
Zingen                         Ps. 73 : 10
Thema: God is erbij.
             1 Hij waakt.
             2 Hij zegt.
             3 Hij doet.

14.30 uur  Beeld en geluid Ds. A. Bas
Zingen                         Gez. 36 : 1 en 2                     
Gebed
Lezen                          1 Petrus 1 : 3 – 12
Zingen                         Ps. 66 : 3 en 4
Tekst                           zondag 6 HC
Preek
Zingen                         Gez. 31 : 1, 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen                         Ps. 51 : 6 en 7
Gebed
Zingen                         Ps. 67 : 1, 2 en 3
Thema : Wees blij met uw Heiland
We horen dan van 1. Profeten
                                  2. Predikers
                                  3. Engelen