Liturgie Assen

U kunt de diensten live meebeleven onder de knop uitzending

Liturgie voor zondag 17 september
10.00 uur   L. Heres Viering HA
Ps. 60 : 5 
Wet
Ps. 35 : 13
Gebed
Lezen: Romeinen 5 : 1-11
Ps. 106 : 1, 19 en 20
Preek 1e deel   Rom. 5 : 10
Amenlied  Gez. 14 : 1, 2 en 3
Kort formulier HA
Gereedmaken tafel
Ps. 133 : 1 en 3
1e tafel
Vervolg preek
Ps. 103 : 3
2e tafel
Dankzegging formulier
Ps. 103 : 4
Dankgebed
Collecte
Ps. 116 : 1, 3, 5 en 10
Gods verzoening is werkelijk uniek
1.    de vrede is uniek
2.    de zekerheid is uniek
3.    de troost is uniek

14.30 uur  Ds. P. Helmus
Ps. 118 : 10
Gebed
Lezen: Johannes 17 : 1-11; 1 Johannes 4 : 1-21
Ps. 63 : 2 en 3
Lezen: Hebreeën 10 : 35 – 11 : 7
Tekst: zondag 8 HC
Preek
Ps. 73 : 10 en 11
Geloofsbelijdenis
Gez. 19 : 4
Dankgebed
Collecte
Gez. 29 : 1 en 3
 “Onze belijdenis spreekt eerst en bovenal van God Zelf.”   
1.Die belijdenis is Goddank mogelijk
2.Die belijdenis is voor ons heil nodig 

Liturgie voor zondag 10 september
10.00 uur   L. Heres Voorbereiding HA
Ps. 56 : 3 en 4  (vs.4 is lied v d week)
Wet
Ps. 85 : 1 en 2
gebed
Lezen: Romeinen 5 : 1-11; 8 : 31-39
Ps. 108 : 1 en 2
Tekst: Romeinen 5 : 1-2
Preek
Ps. 5 : 2, 5 en 10
Dankgebed
Collecte
Ps. 85 : 3 en 4
Jezus Christus geeft ons de toegang tot Zijn koninklijke vrede
(1.    waar die vrede vandaan komt
(2.    hoe die vrede gegeven wordt
(3.    waar die vrede toe leidt

14.30 uur B&G Ds. H. Drost
Ps. 25 : 7
Gebed
Lezen: Genesis 6
Ps. 36 : 1 en 2
Lezen: Hebreeën 10 : 35 – 11 : 7
Tekst: zondag 7 HC
Preek
Gez. 36 : 2
Geloofsbelijdenis
Gez. 36 : 3
Dankgebed
Collecte
Ps. 27 : 7
Thema: Door het geloof werd Noach gered