Liturgie Assen

U kunt de diensten live meebeleven onder de knop uitzending

Liturgie voor zondag 5 december
10.00 uur Ds. L. Heres
Ps. 100 : 3
Wet
Ps. 40 : 4
Gebed
Lezen: Leviticus 26 : 40-45; Jesaja 40 : 1-5; 42 : 5-13; 52 : 7-12
Ps. 44 : 1
Lezen: Psalm 98; Lukas 1 : 67-75; 2 : 27-32; Romeinen 1 : 16-17
Ps. 106 : 20 en 21
Tekst: Psalm 98 : 1-3
Preek
Gez. 12 : 7 en 8
Gebed
Ps. 98 : 1 en 2
De HEERE komt verlossend naar de wereld
1. merkbaar door Zijn wonderen
2. kenbaar door Zijn verbond
3. zichtbaar voor de wereld

14.30 uur Opname Ds. R. Visser
Ps. 61 : 3 en 6
Gebed
Lezen: Psalm 95; Handelingen 16 : 9-15
Ps. 149
Tekst: zondag 25 HC
Preek
Ps. 95 : 1 en 3
Geloofsbelijdenis
Ps. 111 : 3 en 4
Dankgebed
Ps. 36 : 2
GELOOF!
1. verwacht het van de Heilige Geest
2. door het gebruik van de sacramenten
3. zie Christus steeds voor je

Liturgie voor zondag 28 november
10.00 uur kand. R. Douma
Ps. 138 : 1
Wet
Ps. 138 : 2
Gebed
Lezen: Exodus 29 : 43 – 46; Ezra 3 : 8 – 13; Haggaï 2 : 2 – 10; Openbaring 21 : 22 – 23
Ps. 138 : 3 en 4
Tekst: Haggaï 2 : 2 – 10
Preek
Ps. 89 : 1
Dankgebed
Ps. 68 : 13
Magere jaren tonen de heerlijkheid van Gods Huis
1. De verkeerde vergelijking
2. De vaste belofte
3. Het beloofde vooruitzicht

14.30 uur Ds. R. van der Wolf Voorbereiding HA
Lezen: Genesis 22 : 1 – 19
Tekst: Genesis 22 : 14
Ps. 121 : 1 en 2
Ps. 62 : 3
Ps. 146 : 3 en 8
Ps. 63 : 2
Ps. 73 : 9 en 10