Liturgie Assen

U kunt de diensten live meebeleven onder de knop uitzending

Liturgie voor zondag 23 juni
10.00 uur Ds. C. van Dijk
Ps. 89 : 1 (lied van de week)
Ps. 9 : 1 en 8
Wet
Ps. 16 : 1 en 3
Gebed
Lezen: Jesaja 2 : 1-5
Ps.100 : 1
Lezen: Handelingen 8 : 26-40
Ps. 87 : 3 en 4
Lezen: Jesaja 56 : 1-8
Ps. 87 : 5
Tekst: Handelingen 8 : 26-40
Preek
Ps. 111 : 1 en 2
Dankgebed
Collecte
Ps. 67 : 1 en 2
Bijbellezen: God laat de volhardende zoeker Jezus Christus vinden.
1. De zoeker
2. Het vinden
3. Weer kwijt?

14.30 uur  Ds. C. van Dijk
Ps. 81 : 1 en 8
Gebed
Lezen: Psalm 131
Ps. 34 : 6
Tekst: Zondag 46
Preek
Ps. 131
Geloofsbelijdenis
Ps. 103 : 5 en 9
Dankgebed
Collecte
Gez. 40
Bidden is rust vinden in Gods nabijheid
1. Rust in Zijn liefde
2. Rust in Zijn macht

Liturgie voor zondag 16 juni
10.00 uur Ds. A. de Jager
Ps. 57 : 1 (lied van de week)
Ps. 19 : 1
Wet
Ps. 19 : 3 en 5
Gebed
Lezen: Genesis 3 : 1-5; Lukas 4 : 1-13
Ps. 19 : 4
Tekst: Genesis 3 : 1-3
Preek
Ps. 12 : 1 – 5
Dankgebed
Collecte
Gez. 34 : 4
Het Woord in geding. Dat is:
1. Het Woord van God
2. Het woord door de satan
3. Het Woord aan de mens

14.30 uur  Ds. H.J. Visser 
Ps. 18 : 1
Gebed
Lezen: Markus 1 : 35-39
Ps. 5 : 1, 2 en 5
Lezen: Hebreeën 4 : 14-5 : 10
Ps. 110 : 4, 5 en 6
Tekst: Zondag 45
Preek
Ps. 23 : 1, 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Gezang 27 : 9
Dankgebed
Collecte
Gez. 5 : 9 en 10