Liturgie Assen

U kunt de diensten live meebeleven onder de knop uitzending

Liturgie voor zondag 11 december
10.00 uur  Ds. F. Bijzet
Zingen                                   Ps. 106 : 1 en 2
Wet
Zingen                                   Gez. 13 : 4 en 6
Gebed
Lezen                                     Lucas 1 : 5-25
 Zingen                                  Ps. 115 : 6   
Preek
Amenlied                              Gez. 31 : 1 en 2
Gebed
Collecte
Zingen                                   Gez. 30 : 4 en 6
God is getrouw: Zijn plannen falen niet
1. Maak daarom ernst met je gebed
2. bereid je tijdig voor
3. en spreek niet tegen

14.30 uur  Ds. P. Helmus
Zingen                                   Ps. 36 : 2 en 3
Gebed
Lezen                                     Exodus 25 : 10-22; Rom. 3 : 21-27
Zingen                                   Ps. 32 : 1, 2 en 5
Tekst                                      zondag 23 HC
Preek                                   
Zingen                                   Ps. 103 : 1, 2 en 9
Geloofsbelijdenis
Zingen                                   Ps. 89 : 6 en 7
Dankgebed
Collecte
Zingen                                   Gez. 36 : 1, 2 en 3
God bewijst Zijn goedheid door de vrijspraak van de zonden
1. Volgens Zijn gerechtigheid
2. Op grond van het zoenmiddel
3. In het gelovig amen

Liturgie voor zondag 4 december
10.00 uur  Ds. R. van der Wolf via opname
Zingen                                   Ps. 112 : 3
Zingen                                   Ps. 90 : 1 en 2
Wet
Zingen                                   Ps. 25 : 2 en 4
Gebed
Lezen                                     Johannes 1 : 1-18           
Zingen                                   Ps. 119 : 34 en 35
Tekst                                      Johannes 1 : 1-3
Preek
Amenlied                              Ps. 33 : 3 en 4
Gebed
Collecte
Zingen                                   Gez. 19 : 2, 3 en 4

Thema: Gods laatste Woord heet Jezus
1 De zekerheid over Hem
2 Het mysterie rond Hem
3 De betekenis van Hem
4 De gehoorzaamheid aan Hem

14.30 uur  Ds. L. Heres
Zingen                                   Ps. 16 : 3 en 5
Gebed
Lezen                                     Lucas 20 : 27-40
Zingen                                   Gez. 22 : 2 en 4
Tekst                                     zondag 22 HC
Preek                                   
Zingen                                   Ps. 73 : 9 en 10
Geloofsbelijdenis
Zingen                                   Ps. 73 : 11
Dankgebed
Collecte
Zingen                                   Gez. 22 : 5 en 7

Zoek het leven in de verbondenheid met de eeuwige God
1. Zo leer je het eeuwige leven kennen
2. Zo krijg je het eeuwige leven