Liturgie Assen

U kunt de diensten live meebeleven onder de knop uitzending

Liturgie voor zondag 9 mei
10.00 uur Ds. L. Heres
Gez. 24 : 1 (lied van de week)
Wet
Ps. 97 : 1 en 5
Gebed
Lezen: Psalm 89 : 1 – 19
Ps. 81 : 1 en 2
Tekst: Psalm 89 : 14 – 19
Preek
Ps. 89 : 6, 7 en 8
Bevestiging ouderling
Ps. 28 : 5
Gebed
Ps. 98 : 1 en 2
De Heilige verbindt zich aan een afhankelijk volk
1. De regering van de Verbondsgod
2. De eredienst van het verbondsvolk
3. Het wonder van de verbondsomgang.

14.30 uur Leesdienst
Ps. 40 : 1 en 2
Gebed
Lezen: Mattheüs 5 : 17 – 48; 7 : 21 – 28
Ps. 78 : 1 en 2
Tekst: zondag 49 HC
Preek
Ps. 102 : 12 en 13
Geloofsbelijdenis
Ps. 40 : 3 en 4
Gebed
Ps. 15 : 1, 2, 3 en 4
Christus leert ons bidden dat de wil van de Koning van de hemel en de aarde wordt uitgevoerd
1. Als onderdaan
2. Als erfgenaam.

Liturgie voor zondag 2 mei
10.00 uur Opname Ds. J. R. Visser
Ps. 121 : 4 (psalm van de week)
Ps. 104 : 8 en 9
Wet
Ps. 65 : 1 en 2
Gebed
Lezen: Openbaring 13
Tekst: Openbaring 12 : 18 – 13 : 10
Ps. 74 : 8, 11, 12, 13 en 14
Preek
Ps. 35 : 8, 9 en 13
Gebed
Gez. 32 : 3, 4 en 5
Bij de vervolging van de Kerk gebruikt de draak het beest uit de zee.
1. Wie dat beest is
2. Wat dat beest doet

14.30 uur Leesdienst
Ps. 97 : 1 en 4
Geloofsbelijdenis
Ps. 97 : 5
Gebed
Lezen: Titus 2 : 1 – 15
Ps. 96 : 5 en 6
Tekst: zondag 48 HC
Preek
Ps. 102 : 6 en 13
Gebed
Gez. 31 : 2 en 3
De bede dat Vaders rijk onze wens mag zijn.
Dat vraagt een leven
1. Naar de stijl van Vader
2. Door het Woord van Vader
3. Voor de toekomst van Vader