Liturgie Assen

U kunt de diensten live meebeleven onder de knop uitzending

Liturgie voor zondag 29 november
10.00 uur  Leesdienst br. H. Vleesenbeek
Zingen                         Ps. 16 : 1  psalm van de week
Wet
Zingen                         Ps. 51 : 4 en 5
Gebed
Lezen                          Genesis 17 : 1 – 22; Rom. 2 : 25 – 3 : 4
Zingen                         Ps.87
Tekst                           zondag 27 HC
Preek                         
Zingen                         Ps. 111 : 1 en 5
Gebed
Zingen                         Ps. 102 : 6 en 13

Thema van de preek:
Door de doop gaf de Here ons vaste grond onder de voeten.
Wat dat betekent:
Voor onszelf
Voor onze kinderen

14.30 uur  Ds. L. Heres  Voorbereiding HA
Zingen                         Ps. 84 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen                         Ps. 24 : 5
Gebed
Lezen                          Haggaï 2 : 2 – 20; Openbaring 21 : 22 – 27
Zingen                         Ps. 48 : 3
Tekst                           Haggaï 2 : 10
Preek
Zingen                         Ps. 84 : 4
Gebed
Zingen                         Ps. 85 : 3

Het thema en punten van de preek:
Zie uit naar de vrede van de almachtige God
(1.    vanwege wie Hij is
(2.    vanwege waar Hij woont
(3.    vanwege wat Hij geeft

Liturgie voor woensdag 24 november
19.30 uur Ds. L. Heres
Votum
Zegengroet
Antwoordlied                                  Psalm 86: 1,3,4
Gebed
Schriftlezing                                    Openbaring 5: 1-9; 15:1-8
Lied                                                   Psalm 145: 1,2
Tekstlezing                                       Openbaring 15: 3-4
Preek
Amenlied                                         Psalm 22: 2,13
Geloofsbelijdenis
Lied                                                   Psalm 98: 1,4
Dankgebed
Slotzang                                           Psalm 99: 1,28
Zegen

Het thema en de punten van de preek:
Vanuit de crisis uitzien naar de lofzang
(1.    de aanleiding voor die lofzang
(2.    de bestemming van die lofzang
(3.    de reden voor die lofzang

Liturgie voor zondag 22 november
10.00 uur  Leesdienst br. H. v d Vinne

Psalm van de week     Ps. 61 : 3

Zingen                         Ps. 139 : 1 en 11
Wet
Zingen                         Gez. 32 : 1, 2 en 5
Gebed
Lezen                          Matth. 3 : 1 – 12; Hand. 2 : 36 – 47
Zingen                         Ps.105 : 3 en 5
Tekst                           zondag 26 HC
Preek                          van ds. L. Heres
Zingen                         Ps. 105 : 17, 20 en 21
Gebed
Zingen                         Ps. 124 : 1, 2 en 3

Het water van de doop markeert de overgang naar een nieuw leven.

  1. Gekregen door Christus offer.
  2. Opgenomen in Christus gemeente.
  3. In ons gewerkt door Christus Geest.

14.30 uur  Kandidaat P. Helmus

Zingen                         Ps. 30 : 1 en 2
Gebed
Lezen                          2 Kron. 28 : 1 – 15; Lukas 10 : 25 – 37
Zingen                         Ps. 76 : 3 en 4
Tekst                           2 Kronieken 28 : 9 – 15
Preek
Zingen                         Ps. 103 : 3 en 7
Geloofsbelijdenis
Zingen                         Gez. 7 : 3 en 6
Gebed
Zingen                         Gez. 8 : 3 en 4

Thema en verdeling:

In Odeds optreden werkt Gods barmhartigheid door Zijn Woord

1.      De boodschapper van dat woord
2.      De inhoud van dat woord
3.      De uitwerking van dat woord