Erediensten Assen

De erediensten worden gehouden om 10.00 uur en om 14.30 uur in het Gomaruscollege,
Groen van Prinstererlaan 20  Assen.
Telefoonnummer koster: 06 12460456

De wijkraad van Assen heeft zich gebogen over het dringende advies van de overheid wat aan de kerken gegeven is om de erediensten vooral digitaal te verzorgen. Wij beseffen dat een keus zeer ingrijpende gevolgen heeft voor het houden en beleven van de zondagse erediensten. Tegelijk mogen wij als wijkraad onze ogen niet sluiten voor de ernstige situatie in Nederland met betrekking tot het Corona virus.

Om die reden heeft de wijkraad van Assen besloten vanaf zondag 20 december de kerkdiensten digitaal te laten plaatsvinden. Dat betekent dat u de erediensten thuis live kunt volgen op de gebruikelijke tijdstippen en niet meer in de aula van het Gomaruscollege aanwezig kunt zijn.

Het doet pijn om dit besluit te moeten nemen. Toch hebben we dit besluit in biddend opzicht ook aan de Heere opgedragen omdat wij als wijkraad ook de verantwoording voor de gemeente en de naaste om ons heen hebben te dragen. Daar komt bij dat de overheid de kerkdiensten niet verbiedt maar de kerken wijst op de eigen verantwoordelijkheid. En die hebben wij als wijkraad genomen. Het besluit zal van kracht zijn gedurende de periode dat de overheid deze lockdown heeft afgekondigd. 

Wij bidden u Gods onmisbare zegen toe in deze moeilijke tijden. Wij houden tegelijk ook het hoofd gericht op Christus, die de Koning van de kerk is. Hij zal ons ook via de aan ons geschonken middelen de komende zondagen door Zijn Woord laten bemoedigen. 

U kunt de diensten  meebeleven onder de knop live uitzending Assen
Of op een later tijdstip vanuit het archief.

Zondag 10 januari
10.00 uur Kand. P. Helmus
14.30 uur Ds. L. Heres

Zondag 17 januari
10.00 uur Beeld en geluid Ds. R. v d Wolf
14.30 uur Leesdienst

Zondag 24 januari
10.00 uur Beeld en geluid Ds. E. Hoogendoorn
14.30 uur Ds. L. Heres

Zondag 31 januari
10.00 uur Beeld en geluid
14.30 uur Ds. L. Heres

Zondag 7 februari
10.00 uur Beeld en geluid
14.30 uur Leesdienst

Zondag 14 februari
10.00 uur Ds. L. Heres
14.30 uur Leesdienst

Zondag 21 februari
10.00 uur Ds. L. Heres
14.30 uur Leesdienst

Zondag 28 februari
10.00 uur Beeld en geluid
14.30 uur Leesdienst