Erediensten Assen

De erediensten worden gehouden om 10.00 uur en om 14.30 uur in het Gomaruscollege,
Groen van Prinstererlaan 20  Assen.
Telefoonnummer koster: 06 12460456

Wij zijn dankbaar voor de versoepelingen die de landelijke overheid heeft afgekondigd ten aanzien van de Covid-maatregelen.  
Als wijkraad juichen wij de landelijke versoepelingen toe. We hebben de moeite van het beperkt samenkomen in de zondagse erediensten en het zingen tot Gods eer vaak aan de Heere voorgelegd en zien het dan ook als Zijn zegen dat we weer mogelijkheden krijgen. Het is onze bede dat ook ons land en volk dat zo weer mag gaan zien!

De wijkraad heeft daarom besloten om met ingang van zondag 4 juli de beperkingen tot het bezoeken van zondagse erediensten op te heffen. Wel dienen wij met elkaar de 1,5 meter afstand in acht te nemen, ontsmetten wij onze handen bij binnenkomst en blijven we thuis bij griep- of verkoudheidsklachten. Die maatregelen blijven van kracht.

Als wij ons houden aan de 1,5 meter afstand is het gebruik van een mondkapje ook niet meer verplicht.

Mocht u onze erediensten willen bijwonen dan bent u uiteraard van harte welkom. Wel vragen wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden zodat wij hiermee rekening kunnen houden bij het inrichten van de kerkzaal. Dit in verband met de 1,5 meter maatregel. Graag een mail aan: scribagknassen@gmail.com.

Ten aanzien van het zingen in de zondagse erediensten heeft de wijkraad besloten dat we weer gezamenlijk ons loflied mogen laten horen, zij het voorlopig nog op een ingetogen wijze.

De wijkraad ziet er naar uit u weer allemaal te mogen ontmoeten om samen de naam van de Heere groot te maken bij Hem, in Zijn huis!

De diensten kunt u in elk geval live meebeleven onder de knop “ live uitzending Assen” of op een later tijdstip bekijken onder de knop ” uitzending opname archief Assen”.

Zondag 25 juli
10.00 uur Leesdienst
14.30 uur Ds. L. Heres

Zondag 1 augustus
10.00 uur Leesdienst
14.30 uur Ds. L. Heres

Zondag 8 augustus
10.00 uur Ds. H. Drost
14.30 uur Ds. H. Drost

Zondag 15 augustus
10.00 uur Kand. R. Douma
14.30 uur Ds. L. Heres

Zondag 22 augustus
10.00 uur Ds. L. Heres
14.30 uur Ds. L. Heres

Zondag 29 augustus
10.00 uur Ds. L. Heres
14.30 uur Beeld en geluid

Zondag 5 september
10.00 uur Leesdienst
14.30 uur Beeld en geluid

Zondag 12 september
10.00 uur Ds. A. de Jager
14.30 uur Beeld en geluid

Zondag 19 september
10.00 uur Ds. F. J. Bijzet
14.30 uur Ds. L. Heres

Zondag 26 september
10.00 uur Ds. A. de Jager Voorbereiding HA
14.30 uur Beeld en geluid