Erediensten Assen

De erediensten worden gehouden om 10.00 uur en om 14.30 uur in het Gomaruscollege,
Groen van Prinstererlaan 20  Assen.
Telefoonnummer koster: 06 12460456

We zijn de Heere dankbaar dat wij in de Corona tijd de technische middelen gekregen hebben om de erediensten “live” te kunnen aanbieden zodat we met elkaar toch verbonden mogen zijn rondom het gepredikte Woord. Maar online erediensten blijven een hulpmiddel en voldoen niet aan de eigenlijke bedoeling van de gezamenlijke dienst aan de Heere. We hebben de onlinediensten als wijkraad ook altijd gezien als een tijdelijke oplossing.  

Met inachtneming van de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van elkaar en de samenleving heeft de wijkraad nu besloten om met ingang van 1 maart weer erediensten te houden waarbij een beperkt aantal mensen aanwezig kan zijn. Mocht u een eredienst willen bijwonen dan kunt u per mail contact opnemen:     scribagknassen@gmail.com

Wij bidden u Gods onmisbare zegen toe in deze moeilijke tijden. Wij houden tegelijk ook het hoofd gericht op Christus, die de Koning van de kerk is. Hij zal ons in Zijn Huis en ook via de aan ons geschonken middelen de komende zondagen door Zijn Woord laten bemoedigen.

De diensten kunt u in elk geval live meebeleven onder de knop “ live uitzending Assen” of op een later tijdstip bekijken onder de knop ” uitzending opname archief Assen”.

Zondag 11 april
10.00 uur Beeld en geluid
14.30 uur Ds. A. de Jager

Zondag 18 april
10.00 uur Beeld en geluid
14.30 uur Ds. L. Heres

Zondag 25 april
10.00 uur Beeld en geluid
14.30 uur Ds. P. Helmus

Zondag 2 mei
10.00 uur Beeld en geluid
14.30 uur Leesdienst

Zondag 9 mei
10.00 uur Ds. L. Heres
14.30 uur Leesdienst

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
10.00 uur Dienst

Zondag 16 mei
10.00 uur Beeld en geluid
14.30 uur Ds. P. Helmus

Zondag 23 mei 1e Pinksterdag
10.00 uur Beeld en geluid
14.30 uur Ds. P. Helmus

Maandag 24 mei 2e Pinksterdag
10.00 uur Ds. L. Heres

Zondag 30 mei
10.00 uur Ds. H. Drost
14.30 uur Ds. H. Drost