Agenda

Bijbelstudievereniging

Bijbelstudievereniging Assen op dinsdagmorgen
We vergaderen tweewekelijks op dinsdagmorgen bij één van de leden aan huis

Bijbelstudievereniging  Assen op maandagavond
We vergaderen tweewekelijks op maandagavond in het Gomaruscollege

Uitnodiging voor de startvergadering van de Gereformeerde bijbelstudieverenigingen
op D.V. vrijdag 22 september s avonds om 19.30 uur in het Gomarus College Assen

 1. Opening op christelijke wijze.
 2. Mededelingen:
  a.  van de bijbelstudievereniging   ( avondvergadering)
 3.  b. van de bijbelstudievereniging   ( morgenvergadering)
 4. Referaat van Ds. L. Heres.

Onderwerp:  Wat is aansprekende prediking.

 1. Pauze
 2. Bespreking van het onderwerp.
 3. Rondvraag
  Sluiting