Actueel nieuws

Aankoop kerkgebouw en pastorie
Sinds oktober 2014 maakt de GKN Assen/Boerakker gebruik van het kerkgebouw van de GKv te Boerakker.
Begin 2016 heeft de GKv van Boerakker te kennen gegeven het kerkgebouw en de pastorie te willen verkopen.
Na overleg met de gemeente heeft de kerkenraad van de GK Assen/Boerakker besloten de kerk en pastorie te kopen. Inmiddels is er overeenstemming over de aankoopprijs en is na een rondgang door de gemeente de financiering geregeld.
De overdracht van de gebouwen heeft inmiddels plaatsgevonden.
De GK Assen/Boerakker telt op dit moment 116 leden, waarvan 35 leden in een lokaal van het Gomaruscollege in Assen de diensten van Boerakker live meemaken d.m.v. een snelle internetverbinding.

Erediensten in Assen
Deze worden gehouden in het Gomaruscollege, Groen van Prinstererlaan 20 in Assen.
Aanvang 10.00 uur en 14.30 uur


Harderwijk, 7 oktober 2017

De Generale Synode heeft in haar vergadering op 7 oktober in Harderwijk besloten dr. A. Bas toe te laten tot de dienst des Woords en beroepbaar te stellen in de Gereformeerde Kerken Nederland.

Dr. Bas heeft het  beroep naar Kampen/Dalfsen aangenomen.

 

Ds. A de Jager toegelaten tot de dienst van het Woord

Op vrijdag 18 mei 2018 heeft de Generale Synode van de GKN te Harderwijk besloten ds. A. de Jager uit Zwolle toe te laten tot de dienst van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland