Actueel nieuws

Erediensten in Kornhorn
Op zondag 20 januari a.s. vinden er voor het laatst erediensten plaats in Boerakker aan de Hoofdweg 70.

Vanwege de aankoop van het kerkgebouw te Kornhorn zullen vanaf 27 januari 2019 de wekelijkse erediensten plaatsvinden in het gebouw aan de Provincialeweg 58 in Kornhorn om 10:00 uur en middags om 14:00 uur.

Erediensten in Assen
Deze worden gehouden in het Gomaruscollege, Groen van Prinstererlaan 20 in Assen.
Aanvang 10.00 uur en 14.30 uur

Beroep
Ds. L Heres heeft het beroep naar Assen/ Boerakker aangenomen

Harderwijk, 7 oktober 2017

De Generale Synode heeft in haar vergadering op 7 oktober in Harderwijk besloten dr. A. Bas toe te laten tot de dienst des Woords en beroepbaar te stellen in de Gereformeerde Kerken Nederland.

Dr. Bas heeft het  beroep naar Kampen/Dalfsen aangenomen.

Ds. A de Jager toegelaten tot de dienst van het Woord

Op vrijdag 18 mei 2018 heeft de Generale Synode van de GKN te Harderwijk besloten ds. A. de Jager uit Zwolle toe te laten tot de dienst van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland