Actueel nieuws

Assen
We zijn de Heere dankbaar dat wij in de Corona tijd de technische middelen gekregen hebben om de erediensten “live” te kunnen aanbieden zodat we met elkaar toch verbonden mogen zijn rondom het gepredikte Woord. Maar online erediensten blijven een hulpmiddel en voldoen niet aan de eigenlijke bedoeling van de gezamenlijke dienst aan de Heere. We hebben de onlinediensten als wijkraad ook altijd gezien als een tijdelijke oplossing.

Met inachtneming van de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van elkaar en de samenleving heeft de wijkraad nu besloten om met ingang van 1 maart weer erediensten te houden waarbij een beperkt aantal mensen aanwezig kan zijn. Mocht u een eredienst willen bijwonen dan kunt u per mail contact opnemen:     scribagknassen@gmail.com

Wij bidden u Gods onmisbare zegen toe in deze moeilijke tijden. Wij houden tegelijk ook het hoofd gericht op Christus, die de Koning van de kerk is. Hij zal ons in Zijn Huis en ook via de aan ons geschonken middelen de komende zondagen door Zijn Woord laten bemoedigen

De diensten kunt u in elk geval live meebeleven onder de knop “ live uitzending Assen” of op een later tijdstip bekijken onder de knop ” uitzending opname archief Assen”.


Kornhorn
De wijkraad van Kornhorn heeft zich gebogen over het dringende advies van de overheid aan de kerken, om de erediensten vooral digitaal te verzorgen.
De ernstige situatie in Nederland met betrekking tot het Corona virus, heeft hen doen besluiten de diensten vanaf 25 december alleen nog maar digitaal te laten plaatsvinden.
Dit betekent dat u de erediensten thuis live kunt volgen op de gebruikelijke tijden.

Het is een ingrijpend en moeilijk besluit welke in gebed ook aan onze hemelse Vader is voorgelegd, maar de wijkraad heeft gemeend deze te moeten nemen omdat ze de verantwoordelijkheid voor de gemeente en de naaste heeft te dragen.
Dit besluit zal in eerste instantie duren tot D.V. 17 januari 2021, dus de periode gedurende de lockdown.

Wij bidden u Gods onmisbare zegen toe in deze moeilijke tijden. Wij houden tegelijk ook het hoofd gericht op Christus, die de Koning van de kerk is. Hij zal ons ook via de aan ons geschonken middelen de komende zondagen door Zijn Woord laten bemoedigen. 

U kunt de diensten  meebeleven onder de knop live uitzending Kornhorn
Of op een later tijdstip vanuit het archief.

De Gereformeerde Kerken Nederland schrijven een bededag uit

Vanwege de aanhoudende crisis rondom de coronapandemie heeft de Generale Synode van 3 oktober 2020 besloten een bededag uit te schrijven. Deze zal D.V. op woensdag 25 november belegd worden in de kerken om de naam van de Heere aan te roepen en onze nood bij hem te brengen in ootmoedig gebed.
Artikel 69 van de kerkorde meldt dat in “tijden van oorlog algemene rampen en andere grote moeiten waarvan alle kerken de druk ervaren” een bededag kan worden uitgeschreven. We leven al maanden in tijden van ziekte, angst, frustratie en dreiging. We ervaren de moeiten daarvan ook in de kerk. De Gereformeerde Kerken Nederland roepen ook andere kerkverbanden op om aan te sluiten in gebed op die woensdag. Laten we de troon van genade zoeken in deze tijden van nood, opdat we barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden door onze hemelse Vader.