Actueel nieuws

Persbericht
In samenwerking met, en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van GK Assen – Kornhorn zullen er vanaf zondag 8 januari kerkdiensten worden belegd in Leeuwarden.

De diensten worden gehouden in een zaal van
Wooncentrum Swettehiem
Pieter Sipmawei 290
8915 EG Leeuwarden
De diensten beginnen om 9:30 uur en om 14:00 uur.
Op zondag 8 januari 2023 hoopt in beide diensten voor te gaan
ds. L. Heres van GK Assen – Kornhorn.
Voor meer informatie: j.koops2@hetnet.nl