Actueel nieuws

De Gereformeerde Kerken Nederland schrijven een bededag uit

Vanwege de aanhoudende crisis rondom de coronapandemie heeft de Generale Synode van 3 oktober 2020 besloten een bededag uit te schrijven. Deze zal D.V. op woensdag 25 november belegd worden in de kerken om de naam van de Heere aan te roepen en onze nood bij hem te brengen in ootmoedig gebed.
Artikel 69 van de kerkorde meldt dat in “tijden van oorlog algemene rampen en andere grote moeiten waarvan alle kerken de druk ervaren” een bededag kan worden uitgeschreven. We leven al maanden in tijden van ziekte, angst, frustratie en dreiging. We ervaren de moeiten daarvan ook in de kerk. De Gereformeerde Kerken Nederland roepen ook andere kerkverbanden op om aan te sluiten in gebed op die woensdag. Laten we de troon van genade zoeken in deze tijden van nood, opdat we barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden door onze hemelse Vader.

4 juli 2020
Er zijn 3 nieuwe video’s van Ds. L. Heres geplaatst onder de knop video’s

Protocol voor het houden van erediensten in het Gomaruscollege Assen

Gemeenteleden of gasten met verkoudheidsklachten worden opgeroepen de diensten niet
te bezoeken. Een kwetsbare gezondheid kan een reden zijn om de diensten nog niet te bezoeken.
We proberen zo goed mogelijk de algemene hygiënische adviezen van het RIVM in acht te nemen:
◦ Regelmatig en grondig handen wassen
◦ Deurkrukken reinigen
◦ Bekende regels m.b.t. hoesten, niezen, etc.

We houden 1,5 meter onderlinge afstand. Stoelen worden op 1,5 meter afstand van elkaar geplaatst. Gezinnen mogen bij elkaar zitten.

Handen geven doen we niet (ook niet de preeklezer, predikant en ouderling van dienst).
Bij binnenkomst handen ontsmetten.
Garderobe niet gebruiken.
Via looprichting in de aula de stoelen van achter af bezetten op aanwijzing van een vrijwilliger.
Er worden geen collecten gehouden en er wordt niet gezongen.
Ruimte ventileren tijdens de dienst.
Er wordt voorlopig geen koffie gedronken.
Na de dienst de zaal verlaten via de uitgang naast de receptie op aanwijzing vrijwilliger.
Er is één dames en één herentoilet beschikbaar.
De predikant, de koster , de organist en het beamteam worden aangemerkt als contactberoep.
Bezoekers van de diensten worden geregistreerd.

 Voorafgaande aan de dienst:
Openen van deuren en zo veel mogelijk deuren open laten staan, goed ventileren.
Ontsmetten stoelen, deuren/krukken, sanitair, schakelaars en andere gebruiksartikelen(spreekgestoelte, laptop etc.).
Bij ingang gereedzetten ontsmettingsmiddelen voor handen met aanduiding.

Na de dienst
Gebruiksvoorwerpen , deurklinken, sanitair etc. ontsmetten.

Protocol voor het opstarten van erediensten per 1 juli 2020 in Kornhorn

Contactberoepen:
Zowel  de predikant als de koster vallen onder contactberoepen.

Richtlijnen buitenterrein:
De looproute wordt afgezet met rood/wit lint.
Er is geen gelegenheid tot praten op het kerkplein.
Iedereen gaat meteen naar huis.

Richtlijnen kerkgebouw:
Iedereen komt via de achteringang. (bij de keuken).  De voordeur is op slot.

 • De deuren staan open, zodat er geen deurkrukken aangeraakt hoeven te worden.
 • Iedereen krijgt een plek toegewezen door een daarvoor aangewezen vrijwilliger.
 • Het beleid is dat er, anderhalve meter afstand is tussen de verschillende personen (echtparen en gezinnen mogen naast elkaar zitten).
 • Voor binnenkomst handen desinfecteren en bij het uitgaan ook. De koster zorgt dat er desinfectie klaar staat bij zowel de achterdeur als de voordeur.
 • Jassen en tassen worden meegenomen naar de zitplaats.
 • De deuren blijven open staan i.v.m. de nodige ventilatie c.q. ‘trek’ (alleen voordeur is op slot).
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van toiletten. In uiterste noodgevallen is de toilet in de voorhal beschikbaar. Hier liggen alcoholdoekjes. Hiermee worden, na afloop van het toiletbezoek, de toilet, de deurkruk en wat er verder wordt aangeraakt afgenomen. Daarna eerst handen desinfecteren.
 • Na afloop van de kerkdienst gaat ieder op een teken en bank voor bank, met inachtneming van de 1,5 meter, door de voordeur naar buiten (het teken hiervoor wordt, per bank, gegeven door  een vrijwilliger).
 • Iedereen gaat gelijk naar huis, er is geen gelegenheid tot een praatje!
 • Als iedereen weg is, worden de banken afgenomen, evenals de deurkrukken en wordt de toilet weer schoongemaakt (koster én vrijwilliger).
 • Er is geen collecte.
 • Gemeenteleden die vallen binnen de risicogroepen, worden gemaand tot extra voorzichtigheid, waarbij gewezen wordt op eigen verantwoordelijkheid.
 • Gemeenteleden met klachten als koorts of verkoudheid worden niet toegelaten. Dit zal ook aangeplakt worden. (Dezen dienen hun verantwoordelijkheid te nemen door zelf te besluiten thuis te blijven).