Actueel nieuws

Erediensten in Kornhorn
Op zondag 20 januari a.s. vinden er voor het laatst erediensten plaats in Boerakker aan de Hoofdweg 70.

Vanwege de aankoop van het kerkgebouw te Kornhorn zullen vanaf 27 januari 2019 de wekelijkse erediensten plaatsvinden in het gebouw aan de Provincialeweg 58 in Kornhorn om 10:00 uur en ’s middags om 14:00 uur.

Erediensten in Assen
Deze worden gehouden in het Gomaruscollege, Groen van Prinstererlaan 20 in Assen.
Aanvang 10.00 uur en 14.30 uur

Beroep
Ds. L Heres heeft het beroep naar Assen/ Kornhorn aangenomen

De bevestiging van ds. L. Heres, als dienaar van het Woord te Assen en Kornhorn, zal D.V. plaatsvinden in een kerkdienst die gehouden zal worden op zaterdag 24 augustus 2019.
In deze dienst hoopt voor te gaan ds. A. Bas van de GK Kampen en GK Dalfsen. De dienst begint om 14.00 uur in het Kerkelijk Centrum Op de Helte,
Helterbult 20, 9301 LV te Roden.
Op zondag 25 augustus zal ds. Heres zijn intrede doen in de Gereformeerde Kerk Assen/Kornhorn.
De dienst begint om 10.00 uur en zal eveneens gehouden worden in het Kerkelijk Centrum Op de Helte in Roden.

Harderwijk, 7 oktober 2017

De Generale Synode heeft in haar vergadering op 7 oktober in Harderwijk besloten dr. A. Bas toe te laten tot de dienst des Woords en beroepbaar te stellen in de Gereformeerde Kerken Nederland.

Dr. Bas heeft het  beroep naar Kampen/Dalfsen aangenomen.

Ds. A de Jager toegelaten tot de dienst van het Woord

Op vrijdag 18 mei 2018 heeft de Generale Synode van de GKN te Harderwijk besloten ds. A. de Jager uit Zwolle toe te laten tot de dienst van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland

Zaterdag 24 en zondag 25 augustus

De bevestiging en intrededienst van ds. Heres vindt plaats op zaterdag 24 aug. 14.00 uur en zondag 25 aug. om 10.00 uur in het kerkgebouw Op de Helte in Roden

Wanneer  u de diensten van 24 en 25 aug. via internet wilt volgen, dan moet dat via het kerkgebouw in Roden.
De website is www.kerkomroep.nl.
                Kies de provincie Drenthe
                Zoek Roden
                Selecteer het onderste gereformeerde kerkgebouw: ‘Op de Helte’.
                Kies zaterdag 24 augustus of zondag 25 augustus.