Actueel nieuws

Persbericht
In samenwerking met, en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van GK Assen – Kornhorn zullen er vanaf zondag 8 januari kerkdiensten worden belegd in Leeuwarden.

De diensten worden gehouden in een zaal van
Wooncentrum Swettehiem
Pieter Sipmawei 290
8915 EG Leeuwarden
De diensten beginnen om 9:30 uur en om 14:00 uur.
Op zondag 8 januari 2023 hoopt in beide diensten voor te gaan
ds. L. Heres van GK Assen – Kornhorn.
Voor meer informatie: j.koops2@hetnet.nl

Persbericht
Op woensdag 12 juli 2023 heeft de Classis Noord van de GKN, in vergadering bijeen te Dalfsen, besloten ds. H.J. Visser uit Bruchterveld toe te laten tot de dienst van het Woord en hiermee beroepbaar te stellen in de Gereformeerde Kerken Nederland.