Actueel nieuws

Assen
De wijkraad van Assen heeft zich gebogen over het dringende advies van de overheid wat aan de kerken gegeven is om de erediensten vooral digitaal te verzorgen. Wij beseffen dat een keus zeer ingrijpende gevolgen heeft voor het houden en beleven van de zondagse erediensten. Tegelijk mogen wij als wijkraad onze ogen niet sluiten voor de ernstige situatie in Nederland met betrekking tot het Corona virus.

Om die reden heeft de wijkraad van Assen besloten vanaf zondag 20 december de kerkdiensten digitaal te laten plaatsvinden. Dat betekent dat u de erediensten thuis live kunt volgen op de gebruikelijke tijdstippen en niet meer in de aula van het Gomaruscollege aanwezig kunt zijn.
Het besluit zal van kracht zijn gedurende de periode dat de overheid deze lockdown heeft afgekondigd. 

U kunt de diensten  meebeleven onder de knop live uitzending Assen
Of op een later tijdstip vanuit het archief.

Kornhorn
De wijkraad van Kornhorn heeft zich gebogen over het dringende advies van de overheid aan de kerken, om de erediensten vooral digitaal te verzorgen.
De ernstige situatie in Nederland met betrekking tot het Corona virus, heeft hen doen besluiten de diensten vanaf 25 december alleen nog maar digitaal te laten plaatsvinden.
Dit betekent dat u de erediensten thuis live kunt volgen op de gebruikelijke tijden.

Het is een ingrijpend en moeilijk besluit welke in gebed ook aan onze hemelse Vader is voorgelegd, maar de wijkraad heeft gemeend deze te moeten nemen omdat ze de verantwoordelijkheid voor de gemeente en de naaste heeft te dragen.
Dit besluit zal in eerste instantie duren tot D.V. 17 januari 2021, dus de periode gedurende de lockdown.

Wij bidden u Gods onmisbare zegen toe in deze moeilijke tijden. Wij houden tegelijk ook het hoofd gericht op Christus, die de Koning van de kerk is. Hij zal ons ook via de aan ons geschonken middelen de komende zondagen door Zijn Woord laten bemoedigen. 

U kunt de diensten  meebeleven onder de knop live uitzending Kornhorn
Of op een later tijdstip vanuit het archief.

De Gereformeerde Kerken Nederland schrijven een bededag uit

Vanwege de aanhoudende crisis rondom de coronapandemie heeft de Generale Synode van 3 oktober 2020 besloten een bededag uit te schrijven. Deze zal D.V. op woensdag 25 november belegd worden in de kerken om de naam van de Heere aan te roepen en onze nood bij hem te brengen in ootmoedig gebed.
Artikel 69 van de kerkorde meldt dat in “tijden van oorlog algemene rampen en andere grote moeiten waarvan alle kerken de druk ervaren” een bededag kan worden uitgeschreven. We leven al maanden in tijden van ziekte, angst, frustratie en dreiging. We ervaren de moeiten daarvan ook in de kerk. De Gereformeerde Kerken Nederland roepen ook andere kerkverbanden op om aan te sluiten in gebed op die woensdag. Laten we de troon van genade zoeken in deze tijden van nood, opdat we barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden door onze hemelse Vader.